INJIQ VA QAYSAR BOLAJON

INJIQ VA QAYSAR BOLAJON  qanday yo’l tutish kerak?So’ragan onajonlarimizga: Bolaga to‘g‘ri-noto‘g‘ri, yaxshi-yomonni tushuntirish ota-onalarning eng birinchi vazifasidir. Shuning uchun ham farzandingizning huda-behudaga janjal qilib, injiq bola bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik lozim. […]